bánh

Xưởng bánh dành cho người từng lầm lỗi

Xưởng bánh dành cho người từng lầm lỗi

VTV.vn - Xưởng bánh Greyston tại TP New York đang âm thầm giúp đỡ hàng trăm người dân địa phương từng lầm lỗi làm lại cuộc đời.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive