TV& VIDEO

báo cáo kinh tế - xã hội

Quốc hội thảo luận về báo cáo kinh tế - xã hội

Quốc hội thảo luận về báo cáo kinh tế - xã hội

VTV.vn - Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII, sáng 24/3, các đại biểu đã thảo luận về báo cáo kinh tế - xã hội.