TV& VIDEO

báo cáo Quốc hội

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: 'Các mục tiêu tổng quát cơ bản được thực hiện'

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: 'Các mục tiêu tổng quát cơ bản được thực hiện'

VTV.vn- Sáng 20/10, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã báo cáo trước Quốc hội về tình hình kinh tế-xã hội năm 2015 và 5 năm 2011-2015; phương hướng, nhiệm vụ 5 năm 2016-2020 và năm 2016.