TV& VIDEO

Báo cáo tài chính

Sự phát triển và sụp đổ của Theranos

Sự phát triển và sụp đổ của Theranos

VTV.vn - Công ty Theranos phải đóng cửa toàn bộ phòng thí nghiệm, sa thải hơn 40% nhân viên.