TV& VIDEO

báo chí

Tập huấn công tác báo chí: Dịp để lãnh đạo các cơ quan báo chí trao đổi kinh nghiệm

Tập huấn công tác báo chí: Dịp để lãnh đạo các cơ quan báo chí trao đổi kinh nghiệm

VTV.vn - Hội nghị tập huấn công tác báo chí là dịp để lãnh đạo các cơ quan báo chí trao đổi kinh nghiệm quản lý điều hành và tổ chức hoạt động báo chí.