TV& VIDEO

báo chí

Chấn chỉnh hoạt động của văn phòng đại diện báo chí, phóng viên thường trú

Chấn chỉnh hoạt động của văn phòng đại diện báo chí, phóng viên thường trú

VTV.vn - Từ nay đến cuối năm, Bộ trưởng Thông tin và truyền thông sẽ chỉ đạo kiểm tra toàn bộ hoạt động của Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú các cơ quan báo chí.