bảo đảm chất lượng

Phải xử lý nghiêm vụ 800 sản phẩm thủy sản làm giả chứng nhận

Phải xử lý nghiêm vụ 800 sản phẩm thủy sản làm giả chứng nhận

VTV.vn - Phải có hình thức xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm vụ 800 sản phẩm thức ăn thủy sản làm giả chứng nhận.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive