TV& VIDEO

bảo đảm chất lượng

Đảm bảo an toàn tuyệt đối Tuần lễ cấp cao APEC 2017

Đảm bảo an toàn tuyệt đối Tuần lễ cấp cao APEC 2017

VTV.vn - Việc bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn là yếu tố quyết định thành công của Tuần lễ Cấp cao APEC 2017.