Báo điện tử VTV News

Báo điện tử VTV News chính thức "khoác áo mới"

Báo điện tử VTV News chính thức "khoác áo mới"

VTV.vn - Sau 2 tuần thử nghiệm, Báo điện tử VTV News chính thức chuyển sang giao diện mới hiện đại hơn.