TV& VIDEO

Báo điện tử VTV News

Café Sáng với VTV3: Ấn tượng không gian Hà Nội thu nhỏ dưới dạng 3D

Café Sáng với VTV3: Ấn tượng không gian Hà Nội thu nhỏ dưới dạng 3D

VTV.vn - Nhìn lại những khu nhà tập thể của Hà Nội dưới dạng mô hình 3D qua tài năng của nghệ sĩ Nguyễn Thế Sơn là một trong những nội dung đáng chú ý trong Café Sáng với VTV3 hôm