bão đổ bộ

Cùng trẻ em ứng phó với thiên tai

Cùng trẻ em ứng phó với thiên tai

VTV.vn - Theo thống kê, ước tính khoảng 2 triệu người thường xuyên bị ảnh hưởng bởi các loại bão đổ bộ vào Việt Nam, phần lớn trong số đó là trẻ em sống ở các vùng chịu rủi ro cao.