TV& VIDEO

báo động đỏ liên viện

TP.HCM nhân rộng mô hình báo động đỏ liên viện trong cấp cứu

TP.HCM nhân rộng mô hình báo động đỏ liên viện trong cấp cứu

VTV.vn - Sở Y tế TP.HCM đã chính thức ban hành khuyến cáo triển khai đồng loạt quy trình báo động đỏ nội viện và báo động đỏ liên viện cho các bệnh viện trên địa bàn thành phố.