TV& VIDEO

bảo hiểm điện tử

Từ 1/10: Cán bộ, công chức có sổ bảo hiểm điện tử

Từ 1/10: Cán bộ, công chức có sổ bảo hiểm điện tử

(VTV.vn) - Các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp và các tổ chức khác sẽ thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH kể từ ngày 1/10/2015.