TV& VIDEO

bảo hiểm thủy sản

Gần 7.500 hộ nông dân tham gia bảo hiểm thủy sản

Gần 7.500 hộ nông dân tham gia bảo hiểm thủy sản

VTV.vn - Qua 3 năm triển khai thí điểm bảo hiểm nông nghiệp đối với thủy sản, đã có gần 7.500 hộ nông dân tham gia bảo hiểm thủy sản.