TV& VIDEO

bảo hiểm xã hội

Người giúp việc có thể đóng bảo hiểm xã hội

Người giúp việc có thể đóng bảo hiểm xã hội

VTV.vn - Với những người giúp việc làm việc độc lập, giờ cũng có thể yêu cầu người thuê mướn trả thêm một khoản để đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện.