TV& VIDEO

bảo hiểm xã hội

Đồng Nai tiếp tục hỗ trợ 1,3 tỷ đồng cho công nhân công ty Texwell Vina

Đồng Nai tiếp tục hỗ trợ 1,3 tỷ đồng cho công nhân công ty Texwell Vina

VTV.vn - UBND Đồng Nai vừa quyết định tạm ứng ngân sách thêm gần 1,4 tỷ đồng đóng bảo hiểm thất nghiệp, thai sản cho hàng ngàn lao động tại công ty Texwell Vina.