TV& VIDEO

Bảo hiểm y tế

Lương 1,6 triệu đồng/tháng, hàng loạt nhân viên Trung tâm Cấp cứu 115 TP.HCM nghỉ việc

Lương 1,6 triệu đồng/tháng, hàng loạt nhân viên Trung tâm Cấp cứu 115 TP.HCM nghỉ việc

VTV.vn - Trong năm qua, 23 nhân viên Trung tâm Cấp cứu 115 TP.HCM, trong đó có 6 bác sĩ nghỉ việc vì mức lương rẻ mạt.