bảo hiểm

Doanh thu bảo hiểm nhân thọ kết hợp đầu tư tài chính tăng kỷ lục

Doanh thu bảo hiểm nhân thọ kết hợp đầu tư tài chính tăng kỷ lục

VTV.vn - Theo số liệu từ Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, năm 2017, doanh thu từ các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ kết hợp đầu tư tài chính đạt mức kỷ lục 446%, hơn 1.100 tỷ đồng.