TV& VIDEO

bảo hiểm

Các trường hợp được hưởng bảo hiểm xã hội một lần

Các trường hợp được hưởng bảo hiểm xã hội một lần

VTV.vn - Từ 1/3, quy định về các trường hợp được hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo Thông tư 56/2017/TT-BYT sẽ có hiệu lực thi hành.