TV& VIDEO

bảo hiểm

Năm 2017, lợi nhuận ngành ngân hàng đột biến

Năm 2017, lợi nhuận ngành ngân hàng đột biến

VTV.vn - Tăng từ 30-50%, thậm chí là 100%, suốt 5-7 năm nay, ngành ngân hàng mới lại chứng kiến bức tranh lợi nhuận với tông màu sáng.