TV& VIDEO

bảo hộ thương mại

Chủ nghĩa bảo hộ thương mại đe dọa nền kinh tế toàn cầu

Chủ nghĩa bảo hộ thương mại đe dọa nền kinh tế toàn cầu

VTV.vn - Kim ngạch thương mại toàn cầu quý I giảm gần 8% so với cùng kỳ 2015, do các nước gia tăng áp dụng các biện pháp hạn chế thương mại.