TV& VIDEO

Bảo quản thực phẩm

Bảo quản thực phẩm bằng công nghệ đóng băng ngay lập tức

Bảo quản thực phẩm bằng công nghệ đóng băng ngay lập tức

VTV.vn - Nước lập tức đông cứng và tạo thành băng mà không cần trữ trong tủ đá nhiều giờ. Đây không phải phép ảo thuật mà là công nghệ giúp bảo quản thực phẩm bằng nhiệt độ thấp.