TV& VIDEO

bão số 12

Hỗ trợ ngư dân sửa chữa tàu cá sau bão

Hỗ trợ ngư dân sửa chữa tàu cá sau bão

VTV.vn - Một trong những giải pháp nhằm giảm bớt khó khăn mà ngư dân đang phải gánh chịu sau bão 12 là huy động nhiều nguồn lực để hỗ trợ ngư dân trục vớt, sửa chữa tàu cá.