TV& VIDEO

bão số 2

Mực nước đầu nguồn tại Đồng Tháp đang lên nhanh

Mực nước đầu nguồn tại Đồng Tháp đang lên nhanh

VTV.vn - Nước thủy triều và mưa liên tục do đợt bão số 2 vừa qua làm cho mực nước khu vực đầu nguồn của tỉnh Đồng Tháp lên nhanh, cao hơn so với trung bình nhiều năm.