bão số 3

Lũ về sớm ở đồng bằng sông Cửu Long

Lũ về sớm ở đồng bằng sông Cửu Long

VTV.vn - Những ngày qua mực nước ở các tỉnh đầu nguồn đồng bằng sông Cửu Long như Long An, Đồng Tháp, An Giang liên tục dâng cao.