bão số 4

Quảng Trị: Hàng trăm ha lúa bị mất trắng vì không có hệ thống tiêu úng

Quảng Trị: Hàng trăm ha lúa bị mất trắng vì không có hệ thống tiêu úng

VTV.vn - Đã hơn 1 tuần sau bão số 4 nhưng nhiều diện tích lúa tại Quảng Trị đang còn bị ngập trong nước.