TV& VIDEO

Bảo tàng Hồ Chí Minh

Tặng phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Những câu chuyện chưa kể

Tặng phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Những câu chuyện chưa kể

VTV.vn - Mỗi hiện vật đều bật mí về kỷ niệm xúc động giữa Người với nhân dân trong và ngoài nước, về tình hữu nghị giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh và bạn bè thế giới.