TV& VIDEO

bảo tàng

Độc đáo bảo tàng đồ tráng miệng tại Philippines

Độc đáo bảo tàng đồ tráng miệng tại Philippines

VTV.vn - Bảo tàng đồ tráng miệng vừa được mở cửa cho khách tham quan tại Philippines.