TV& VIDEO

bảo tồn động vật

Anh nỗ lực thực hiện các giải pháp bảo vệ thiên nga

Anh nỗ lực thực hiện các giải pháp bảo vệ thiên nga

VTV.vn - Trước thực tế số thiên nga ngày càng giảm, chính phủ Anh cũng không ngừng đưa ra những chương trình hành động nhằm bảo vệ thiên nga trước cơ bị tuyệt chủng.