bảo trợ xã hội

Tổng kết công tác ngành Lao động, thương binh và xã hội

Tổng kết công tác ngành Lao động, thương binh và xã hội

VTV.vn - Hôm nay (25/12), ngành Lao động, thương binh và xã hội đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác ngành.