TV& VIDEO

Bảo vật Hoàng cung

Công bố “Bảo vật Hoàng cung - Kim sách triều Nguyễn”

Công bố “Bảo vật Hoàng cung - Kim sách triều Nguyễn”

VTV.vn - 22 cuốn kim sách tiêu biểu bằng vàng hoặc bạc mạ vàng cùng 10 kim bảo liên quan của triều Nguyễn vừa được công bố tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam.