TV& VIDEO

bảo vệ biên giới

Quảng Nam hoàn thành tăng dày, tôn tạo 60 cột mốc biên giới Việt - Lào

Quảng Nam hoàn thành tăng dày, tôn tạo 60 cột mốc biên giới Việt - Lào

VTV.vn - Tại Quảng Nam diễn ra hội nghị tổng kết hoàn thành kế hoạch tổng thể tăng dày và tôn tạo hệ thống cột mốc quốc giới Việt Nam - Lào, đoạn biên giới Quảng Nam - Sê Kông.