TV& VIDEO

Bảo vệ môi trường

Bảo vệ môi trường từ tái chế rác thải trong trường học

Bảo vệ môi trường từ tái chế rác thải trong trường học

VTV.vn - Tìm cách tái chế, sử dụng rác thải để giúp học sinh tự học cách bảo vệ môi trường trong học đường - mô hình học ngoại khóa này đang thu hút nhiều học sinh ở Phú Yên.