TV& VIDEO

bảo vệ rừng

Tăng cường trách nhiệm bảo vệ rừng vùng giáp ranh

Tăng cường trách nhiệm bảo vệ rừng vùng giáp ranh

VTV.vn - Những khó khăn, bất cập trong việc phối kết hợp, phân định trách nhiệm đang là rào cản, ảnh hưởng đến công tác bảo vệ tài nguyên rừng giữa các địa phương liên quan.