TV& VIDEO

bảo vệ rừng

Thấy gì qua vụ phá rừng ở Tiên Lãnh, Quảng Nam ?

Thấy gì qua vụ phá rừng ở Tiên Lãnh, Quảng Nam ?

VTV.vn - Buông lỏng trong công tác quản lý, bảo vệ và xử lý các sai phạm trong công tác bảo vệ rừng là nguyên nhân chính dẫn đến nạn phá rừng không ngừng gia tăng tại miền Trung.