TV& VIDEO

bảo vệ trẻ em

Đường dây nóng 111 - Nơi bảo vệ trẻ em bị xâm hại và bạo hành

Đường dây nóng 111 - Nơi bảo vệ trẻ em bị xâm hại và bạo hành

VTV.vn - Thay vì đường dây tư vấn hỗ trợ trẻ em 18001567, Cục Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em đang khẩn trương ra mắt tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em với số điện thoại 111.