TV& VIDEO

bão Washi

10 trận bão lớn nhất trong lịch sử

10 trận bão lớn nhất trong lịch sử

VTV.vn - Dưới đây là 10 trận bão lớn nhất và gây nhiều thiệt hại nhất trên thế giới từ trước đến nay.