TV& VIDEO

bão

Biển Đông có thể sẽ xuất hiện bão trong những ngày đầu năm 2018

Biển Đông có thể sẽ xuất hiện bão trong những ngày đầu năm 2018

VTV.vn - Với sức gió tối đa 60 km/h (cấp 7), giật cấp 9, áp thấp nhiệt đới được dự báo mạnh lên thành bão và đi vào Biển Đông.