TV& VIDEO

bão

Puerto Rico yêu cầu hàng nghìn người dân sơ tán trước nguy cơ vỡ đập

Puerto Rico yêu cầu hàng nghìn người dân sơ tán trước nguy cơ vỡ đập

VTV.vn - Giới chức đảo Puerto Rico trên vùng biển Caribe đã chỉ thị sơ tán khoảng 70.000 người ngày 22/9 trước nguy cơ vỡ đập tại đây sau khi cơn bão Maria càn quét qua.