TV& VIDEO

bắt chuột

Độc đáo chiếc máy bắt chuột sử dụng... ớt bột

Độc đáo chiếc máy bắt chuột sử dụng... ớt bột

VTV.vn - Một chút ớt bột, một bình ga mini, một sợi dây dù để làm dây cô roa, chiếc máy bắt chuột của ông Đặng Thanh Lâm đã khiến lũ chuột trong hang đều phải chui ra.