TV& VIDEO

bắt cóc hụt

Anh: Cảnh sát điều tra vụ bắt cóc hụt quân nhân

Anh: Cảnh sát điều tra vụ bắt cóc hụt quân nhân

VTV.vn - Cảnh sát Anh đang trong quá trình điều tra vụ bắt cóc hụt một quân nhân tại một căn cứ của Không lực hoàng gia Anh.