TV& VIDEO

bất động sản 2016

Chính sách nhà đất của Ba Lan đang đi ngược với quy định EU

Chính sách nhà đất của Ba Lan đang đi ngược với quy định EU

VTV.vn - Để hạn chế người không có quốc tịch Ba Lan mua đất, chính phủ đã quy định chỉ cho phép người dân sống ở địa phương ít nhất 5 năm mới được mua đất tại nơi họ sinh sống.