TV& VIDEO

bất động sản

Kiến nghị chưa nên đánh thuế tài sản

Kiến nghị chưa nên đánh thuế tài sản

VTV.vn - Hiệp hội Bất động sản TP.HCM vừa kiến nghị, ở thời điểm hiện nay chưa nên thí điểm đánh thuế tài sản tại TP.HCM.