TV& VIDEO

bất ổn xã hội

Khủng hoảng nợ Hy Lạp: Bài học từ quá khứ

Khủng hoảng nợ Hy Lạp: Bài học từ quá khứ

VTV.vn - Giống Hy Lạp, khi Argentina không đáp ứng được điều kiện về tài khóa, IMF đã ngay lập tức cắt các khoản chi trả cứu trợ.