TV& VIDEO

bắt thú ảo

Dùng Pokémon GO để “nhử” tội phạm

Dùng Pokémon GO để “nhử” tội phạm

VTV.vn - Thay vì bắt thú ảo, cảnh sát Anh đã tận dụng trò chơi Pokémon GO để nhử tội phạm.