TV& VIDEO

Thành ủy

Cả nước hoàn thành Đại hội Đảng bộ cấp tỉnh, bầu 61 bầu Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy

Cả nước hoàn thành Đại hội Đảng bộ cấp tỉnh, bầu 61 bầu Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy

VTV.vn - 61 tỉnh, thành phố đã bầu Bí thư nhiệm kỳ mới; riêng Bí thư Thành ủy TPHCM do Bộ Chính trị quyết định.