TV& VIDEO

bầu bí thư

Quảng Ninh: 79% Đảng bộ cơ sở bầu trực tiếp tại Đại hội

Quảng Ninh: 79% Đảng bộ cơ sở bầu trực tiếp tại Đại hội

VTV.vn - Quảng Ninh là một trong những tỉnh đi đầu trong cả nước về thực hiện chủ trương bầu trực tiếp Ban Thường vụ, Bí thư, các Phó Bí thư tại đại hội.