TV& VIDEO

bầu cử Quốc hội khóa XIV

Không công nhận tư cách 2 đại biểu Quốc hội khóa XIV

Không công nhận tư cách 2 đại biểu Quốc hội khóa XIV

VTV.vn - Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã thận trọng xem xét, xác nhận tư cách đại biểu, có biểu quyết bằng phiếu, kết quả, không công nhận tư cách hai đại biểu Quốc hội.