TV& VIDEO

bầu cử Quốc hội

Nhiều thư đe dọa nặc danh gửi đến Thủ tướng Đức và các nghị sỹ

Nhiều thư đe dọa nặc danh gửi đến Thủ tướng Đức và các nghị sỹ

VTV.vn - Nhiều bức thư đe dọa nặc danh bằng tiếng Arab, trong đó có chất bột trắng và dao cạo đã được gửi đến nhà riêng của Thủ tướng Đức Angela Merkel và nhiều chính khách khác.