TV& VIDEO

bauxite Tân Rai

Vỡ đê hồ thải quặng bauxite-nhôm: Nước tràn ra không chứa hóa chất

Vỡ đê hồ thải quặng bauxite-nhôm: Nước tràn ra không chứa hóa chất

Đó là khẳng định của đại diện Tập đoàn Công nghiệp Than và khoáng sản Việt Nam về sự cố vỡ đê hồ thải quặng bauxite-nhôm tại Lâm Đồng ngày 8/10.