TV& VIDEO

bê bối tham nhũng FIFA

Chủ tịch FIFA muối mặt vì "tắm mưa tiền"

Chủ tịch FIFA muối mặt vì "tắm mưa tiền"

VTV.vn - Người đứng đầu FIFA vừa có một phen muối mặt ngay trong buổi họp khi một thành phần quá khích đã ném một nắm USD giả vào ông.