TV& VIDEO

bế mạc Đại hội Đảng XII

VTV THTT lễ bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (8h, 28/01, VTV1)

VTV THTT lễ bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (8h, 28/01, VTV1)

VTV.vn - Lễ bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng sẽ được Đài THVN truyền hình trực tiếp vào 8h ngày mai (28/01) trên kênh VTV1.