TV& VIDEO

bế mạc Olympic

Giá trị hãng Nintendo tăng vọt 1 tỷ USD sau lễ bế mạc Olympic Rio 2016

Giá trị hãng Nintendo tăng vọt 1 tỷ USD sau lễ bế mạc Olympic Rio 2016

VTV.vn - Sự xuất hiện bất ngờ của Thủ tướng Nhật Bản tại lễ bế mạc Olympic giúp cổ phiếu hãng Nintendo tăng vọt.