TV& VIDEO

bề mặt sao Hỏa

Phát hiện dải băng bên dưới bề mặt sao Hỏa

Phát hiện dải băng bên dưới bề mặt sao Hỏa

VTV.vn - Theo nghiên cứu mới vừa được đăng tải trên tạp chí Science, các nhà khoa học đã phát hiện những dải băng ở dưới bề mặt sao Hỏa.