TV& VIDEO

bề mặt sao Hỏa

Các đám mây mỏng của Sao Hỏa có thể do bụi vũ trụ tạo thành

Các đám mây mỏng của Sao Hỏa có thể do bụi vũ trụ tạo thành

VTV.vn - Magie từ các sao chổi bay ngang qua có thể là một phần quan trọng của việc hình thành mây trên Hành tinh Đỏ.