TV& VIDEO

bề mặt sao Hỏa

Jingnana Guo - Nhà thiên văn học tuổi 30

Jingnana Guo - Nhà thiên văn học tuổi 30

VTV.vn - Mới ở độ tuổi 30 nhưng Jingnana Guo đã có đóng góp rất quan trọng trong việc tìm kiếm sự sống trên sao Hỏa.