TV& VIDEO

Bến Tre

Bến Tre kết luận về thông tin xâm hại trẻ em ở Giồng Trôm

Bến Tre kết luận về thông tin xâm hại trẻ em ở Giồng Trôm

VTV.vn - Căn cứ vào kết quả giám định của Trung tâm pháp y tỉnh Bến Tre, cháu bé ở Giồng Trôm chưa có dấu hiệu bị xâm hại tình dục.