TV& VIDEO

bệnh nhân MERS

Thái Lan cách ly 33 người tiếp xúc với bệnh nhân MERS thứ hai

Thái Lan cách ly 33 người tiếp xúc với bệnh nhân MERS thứ hai

VTV.vn - Giới chức y tế Thái Lan đã tiến hành cách ly 33 người tiếp xúc với bệnh nhân MERS thứ hai.