TV& VIDEO

bệnh tim

Bệnh viện Tim Hà Nội phẫu thuật tim miễn phí cho trẻ em nghèo, khó khăn

Bệnh viện Tim Hà Nội phẫu thuật tim miễn phí cho trẻ em nghèo, khó khăn

VTV.vn - Hàng năm tại Việt Nam có 12.000 trẻ em bị mắc bệnh tim bẩm sinh. Trong đó có nhiều trẻ em có hoàn cảnh gia đình khó khăn phải chịu sự đau đớn và tuyệt vọng vì bệnh tật.