TV& VIDEO

bệnh viện Mắt

Thêm một bệnh viện hợp tác công tư tại Hà Nội

Thêm một bệnh viện hợp tác công tư tại Hà Nội

VTV.vn - Việt Nam đã có bệnh viện Mắt đầu tiên ra đời theo mô hình hợp tác " Công - Tư" theo nghị quyết của Chính phủ, đó là Bệnh viện Mắt Hà Nội 2.